VENT ENDINS

Divendres 29 de juny a les 22.00h – Casino de Calaf

Amb una recepta particular i uns orígens 100% de la terra, VentEndins proposa una experiència musical innovadora de qualitat i carregada d’emocions, herència de la música de carrer, la rumba i l’havanera més nostra, el que s’ha batejat com a pop rural.

Vent endins està format per Isabel Gallego, Guillem Duocastella, Jordi Morera, Josep Vila, Toni Vilaprinyó i Alcides Cidao.