DJ MARCEL CASELLAS

Dissabte 29 de juny a les 3:00h – plaça del Ravalet

La sessió de house aborigen que presenta Marcel Casellas es desenvolupa amb base a produccions pròpies de música house de caràcter tribal que integren, sense complexos, sonoritats tímbriques, melodies i trets modals propis de la música catalana i mediterrània. A la creació en directe de loops i altres manipulacions dels pre enregistraments, sovint s’hi agreguen espais sonors que admeten narració rítmica i cançó improvisada. Però no només: Marcel Casellas ofereix espais a músics del territori perquè puguin crear les seves inspiracions en directe, ja sigui a partir d’un sac de gemecs, violins, gralles, acordions, flabiols, etc.

WEB
FACEBOOK