De Calaix

Dissabte 17 de juny a les 23:30h – Bar Canet

De Calaix és un grup de polifonia femenina que reinterpreta i deixa al descobert els sons del nostre país.

El seu repertori es nodreix de cançons apreses de viva veu o bé extretes de manuscrits i cançoners, i són tractades amb un esperit obert als nous corrents musicals, incorporant influències de diversos gèneres i introduint en les lletres d’algunes composicions referències a realitats socials candents.

En formació de quartet, i amb la veu com a instrument central, De Calaix s’ha centrat en els gèneres de ball catalans més genuïns per crear l’espectacle “veus al ball”.

Canten per plaer, per fer moure, per agitar i per pensar. Bevent de la rel, sempre saborosa. Fent reproposta per portar a l’avui el que és de sempre.